A dixitalización, é un aspecto crave na innovación empresarial, converteuse en algo crucial para as empresas que queiran competir no mercado actual, marcado pola irrupción tecnolóxica e o auxe dixital. Actualmente, segue habendo unha brecha dixital, si algo nos ensinou a pandemia é que só as empresas que se adaptan aos cambios teñen oportunidades de sobrevivir e aproximarse mellor aos hábitos de compra dos consumidores.

A Confederación de Empresarios da Coruña está a apostar por apoiar e fomentar a innovación e a transformación dixital das empresas e persoas como elemento crave para a mellora da súa competitividade. Este proxecto, financiado pola Deputación Provincial da Coruña, consta de cinco seminarios prácticos que pretenden impulsar o crecemento das empresas que, requiren procesos de dixitalización co fin de incrementar a súa produtividade e a súa competitividade, así como novos modelos de traballo.

OBXECTIVOS

obxetivos: a dixitalización esencial da empresa

COLECTIVOS E PERSOAS DESTINATARIAS

Empresarios/as, socios/as de microempresas e pequenas empresas, xerentes, autónomos/as.
Técnicos/as, responsables e profesionais de xestión e/ou novas tecnoloxías en microempresas e pequenas empresas.
Persoas emprendedoras e persoas relacionadas co mundo da tecnoloxía.
Persoas desempregadas.

dixitalizar a empresa xa non é unha recomendación, senón case unha obrigación que as empresas deben ir asumindo.

SEMINARIOS

Os seminarios organízanse en 5 bloques temáticos, según o seguinte esquema
SEMINARIOS DURACIÓN MODALIDADE MÁS INFO
Ciberseguridade 10 horas Mixta (presencial e Aula Virtual) Ver programa
Estudo de mercado e Marketing dixital 15 horas Mixta (presencial e Aula Virtual) Ver programa
Dixitalización e Xestión na nube 15 horas Mixta (presencial e Aula Virtual) Ver programa
Deseño web 10 horas Mixta (presencial e Aula Virtual) Ver programa
Ecommerce e negocios online 15 horas Mixta (presencial e Aula Virtual) Ver programa

Xa non hai marcha atrás para a dixitalización e as empresas deben estar preparadas

FINANCIADO POR

Deputación Provincial da Coruña